Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 4 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19

Trước tình hình dịch covid-19 đang diến biến phức tạp trên cả nước cũng như trên địa bàn huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, UBND huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên. Đội quản lý thị trường số 4 đã tiến hành rà soát, kiểm soát các chợ đầu mối, các đại lý, nhà phân phối trên địa bàn quản lý để kiểm soát tình hình giá cả và việc cung ứng hàng hóa trên thị trường.