Cục Quản lý thị trường công khai: Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với một số nhóm mặt hàng lương thực,thực phẩm trong "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

Quyết định số 267/QĐ-CQLTT ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục QLTT tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với một số nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm trong " tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.
 Kế hoạch chi tiết tại đây
Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái