Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/3/2021, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh. Hội hoạt động với mục đích đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên và người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần tăng cường nhận thức cộng đồng trong việc tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Hội có 580 hội viên tham gia sinh hoạt tại 21 Chi hội ở các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp. Trong đó, Chi hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng của Cục Quản lý thị trường, là một trong nhưng đơn vị nòng cốt của Hội. Chi hội do đồng chí Trần Hùng Tuấn phó cục trưởng làm Chi hội trưởng và tất cả các công chức kiểm soát viên tham gia là hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc tuân thủ điều lệ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Chi hội trong các hoạt động công tác của Hội như: phối hợp tốt với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; tham gia tư vấn giải quyết ý kiến, khiếu nại của người tiêu dùng; tham gia tích cực vào cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua Chi hội đã làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm; cùng các hành vi vi hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả nổi bật về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Chi hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 có thể được kể đến như sau:

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất, quyền lợi của người tiêu dùng, Chi hội đã: tiến hành kiểm tra 6.788 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 4.705 vụ với 4.892 hành vi (trong đó: xử phạt trong lĩnh vực hàng lậu là 685 vụ; hàng giả là 165 vụ; hàng cấm là 95 vụ; an toàn thực phẩm là 1213 vụ) . Phạt hành chính 11 tỷ 802 triệu đồng; Bán hàng hóa tịch thu nộp NSNN 10 tỷ đồng; Tiêu hủy hàng hóa vi pham ước trị giá trên 10 tỷ 500 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện là trên 32 tỷ đồng.

- Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng như người tiêu dùng về các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Chi hội đã thực hiện 38 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giới thiệu hàng thật hàng giả tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú (như: xây dựng các đợt tuyền truyền trực tiếp tại xã, huyện, thị xã, thành phố; tham gia tuyên truyền tại các chương trình Hội Chợ; thực hiện tuyên truyền bằng hình ảnh, video phóng sự, tuyên truyên trực tiếp bằng sản phẩm, tờ rơi hướng dẫn….). Mỗi đợt tuyên truyền đã thu hút, tiếp cận và truyền tải thông tin tới trên 1.000 lượt người (gồm đại diện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng tại địa phương).

  Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội khóa III

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội lần thứ III đã Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Hùng Tuấn phó cục trưởng Cục QLTT tỉnh Yên Bái, Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tín nhiệm tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Hùng Tuấn, Phó cục trưởng Cục QLTT tỉnh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (ngoài cùng bên trái)

Với vai trò là một trong những lực lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách trong công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại nói chung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng. Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái, trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại, nhằm góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp chân chính./.

Anh Tú
Cục Quản lý thị trường