Ký kết quy chế phối hợp của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, tại Bưu điện tỉnh Yên Bái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ký kết quy chê phối hợp trong việc hướng dẫn, kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường bưu điện trong nước.

Tham dự buổi ký kết Đại diện Cục Quản lý thị trường có đồng chí: Phan Bá Hùng - Q. Cục trưởng; các đồng chí trong ban lãnh đạo Cục QLTT cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, các đội QLTT trực thuộc; Đại diện Bưu điện tỉnh: đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc, các đồng chí trong ban giám đốc Bưu điện tỉnh và các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn, giám đốc trung tâm kỹ thuật và vận chuyển các huyện thị trực thuộc.

Tại buổi lễ ký kết các đại biểu đã được nghe toàn văn nội dung Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh Yên Bái. Theo đó Quy chế gồm 4 chương, 11 điều quy định cụ thể nội dung phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, hàng cấm gửi, hàng  hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được vận chuyển qua hệ thống Bưu điện trong nước; trách nhiệm của mỗi bên tham gia quy chế phối hợp. Đây là hoạt động thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước.

Đồng chí Phan Bái Hùng - Q. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Yên Bái phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái phát biểu

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong nước là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Quản lý thị trường và Bưu chính viễn thông với mục tiêu hàng hóa vận chuyển trong nước phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, ngăn chặn việc mua bán, kinh doanh trái phép hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm gửi, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hai bên phối hợp đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đúng quy trình, nguyên tắc và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Lãnh đạo hai đơn vị cam kết triển khai quy chế phối hợp đến toàn thể công chức, nhân viên trong đơn vị để hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình./.

Minh Đức
Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái