chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: số 94 đường Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293.863.730

Fax: 0293.863.708

Website: http://yenbai.dms.gov.vn/